Вторият семинар, организиран от Нотариалната камара на Република България по проект “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN” ще се проведе онлайн

Уважаеми дами и господа,

 

В периода 27-28 април 2020 г. в гр. София в хотел Арена ди Сердика бе планиран да се състои вторият семинар по европейско право в рамките на програма “Правосъдие 2017” във  връзка със съфинасиран от Европейската комисия проект на тема “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”.

 

За съжаление, с оглед на усложнената епидемиологична обстановка в страната и в чужбина, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положениe, както и мерките наложени съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и съответните заповеди на Министъра на здравеопазването, планираният семинар няма да се състои физически в град София. Към настоящия момент пътуването на лектори от чужбина е абсолютно невъзможно.

 

Съгласно указанията на организатора по проекта, обучението, обаче, ще се проведе по план в онлайн видео формат посредством уеб връзка.

 

Онлайн семинарът ще се състои следобеда на 27-ми април, както и на 28-ми април в рамките на работния ден. Обучението ще се проведе с помощта на специална платформа, като за достъп до нея записалите се за участие ще получат 24 часа преди това парола и потребителско име. За по-голяма ефективност на семинара, организаторите молят участниците предварително да решат няколко правни казуса по семейно и наследствено право с отговор до максимум 5000 символа или 1 страница, за да може всички интересни въпроси и казуси да бъдат дискутирани с лекторите по време на обучението. Материалите, с които участниците трябва да се запознаят, ще бъдат изпратени при регистрация.

 

Приложено изпращаме обновената програма за семинара, както и регистрационната форма, която при желание за участие трябва да попълните саморъчно и да изпратите сканирана до 10 април включително до официалния имейл на Нотариалната камара (chamber@notary-chamber.bg).

 

За повече информация относно новия електронен формат на форума, оставаме на разположение!

 

 

Нотариална камара на Република България