Благодарствено писмо от изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание благодарствено писмо от г-жа Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), до председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара - нот. Димитър Танев, в което се изказва искрена благодарност по повод участието и приноса на нот. Луиза Стоева - зам. председател на Съвета на нотариусите, в обучение на НСОРБ на данъчните експерти от общините, проведено на 23 и 24 ноември 2018 г. в гр. Правец.

 

С уважение,

Административен секретар