Татяна Иванова Петрова (pom170)

Помощник-нотариус

Град: 
Ямбол
Дата на вписване: 
25 Окт. 2015 г.
Забележка: 
без право на заместване
Петър
Георгиев
Костадинов

Нотариус

Район: 
Ямбол
Град: 
Ямбол
Адрес: 
ул. Ал. Стамболийски 6