Николай Димитров Димитров (658)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Дата на вписване: 
18 Дек. 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 18.12.2018 г. до 18.12.2020 г.
Лиляна
Веселинова
Димова

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Адрес: 
ул. „Омуртаг“ № 2,вх. А - партер
Забележка: 
промяна на адреса на нотариалната кантора, считано от 01.02.2017 г.