Галина Димитрова Христова (554)

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Пощенски код: 
6600
Адрес: 
ул. Стефан Караджа 5
Телефон: 
0361/820 98
Дата на вписване: 
20 Дек. 2008 г.
Фердегюл
Сали
Алиосман

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Адрес: 
ул. „Стефан Караджа” № 5
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.11.2019 г. до 30.11.2021 г.