Румяна Николаева Василева (251)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Дата на вписване: 
30 Ноем. 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.11.2018 г. до 30.11.2020 г.
Даниела
Тодорова
Георгиева

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Адрес: 
бул. Беломорски 79, вх.А, ет.1