Неделка Сава Хаджиставрева - Стойкова (229)

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Пощенски код: 
4000
Адрес: 
бул. 6-ти септември 146, ет. 1, ап. 2
Телефон: 
032/638 295
Факс: 
032/638 295
Дата на вписване: 
09 Септ. 1998 г.
Стефка
Петрова
Дойчинска

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Забележка: 
Срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2019 г. до 11.06.2021 г.