Борис Димитров Василев (124)

Нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Пощенски код: 
9000
Адрес: 
бул. Съборни 38, ет. 1
Телефон: 
052 609030
Факс: 
052/60 76 96
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.
Радостина
Росенова
Климова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 27.01.2018 г. до 27.01.2020 г.