Румяна Атанасова Енева (106)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
Телефон: 
986 77 20
Факс: 
986 77 20
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.