Румен Димитров Тодоров (105)

Нотариус

Район: 
Силистра
Град: 
Силистра
Пощенски код: 
7500
Адрес: 
ул. Цар Шишман 28, ет. 1, ап. 1
Телефон: 
086/82 08 61
Факс: 
086/82 08 61
Дата на вписване: 
07 Септ. 1998 г.