Стефка Димитрова Куцарова (100)

Помощник-нотариус

Район: 
Казанлък
Град: 
Казанлък
Дата на вписване: 
28 Дек. 2011 г.
Забележка: 
без право на заместване
Петранка
Йорданова
Куцарова

Нотариус

Район: 
Казанлък
Град: 
Казанлък
Адрес: 
ул. П. Славейков 6