Росица Тенева Буркова (097)

Нотариус

Район: 
Казанлък
Град: 
Казанлък
Пощенски код: 
0
Дата на вписване: 
14 Септ. 1998 г.
Забележка: 
заличена на осн. чл. 35, т. 2 от ЗННД, считано от 04.07.2017 г. Архивът е предаден на Боряна Дянкова - съдия по писванията при РС-Казанлък, считано от 11.08.2017 г.