Росен Георгиев Стоименов (096)

Нотариус

Район: 
Димитровград
Град: 
Димитровград
Пощенски код: 
6400
Адрес: 
бул. "България" № 10
Телефон: 
0391/6 14 34
Дата на вписване: 
15 Септ. 1998 г.
Забележка: 
промяна адреса на нотариалната кантора, считано от 26.06.2017 г.