Светослав Веселинов Василев (093)

Нотариус

Район: 
Габрово
Град: 
Габрово
Пощенски код: 
5300
Дата на вписване: 
12 Февр. 2000 г.
Забележка: 
заличен на осн. чл. 35, ал. 2 от ЗННД, съгласно решение на СН (Протокол № 8/14.09.2018 г.), считано от 14.08.2018 г. Архивът е предаден на съдия по вписванията при РС-Габрово - Кремена Пенчева Косева на 28.11.2018 г.