Адриана Иванова Андонова-Стефанова (091zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Каварна
Град: 
Каварна
Дата на вписване: 
15 Юни 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 15.06.2019 г. до 15.06.2021 г.
Софка
Андреева
Андонова

Нотариус

Район: 
Каварна
Град: 
Каварна
Адрес: 
ул. Н. Й. Вапцаров 7