Веселина Христова Иванова (089)

Нотариус

Район: 
Стара Загора
Град: 
Стара Загора
Пощенски код: 
6000
Адрес: 
ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет.2, офис 6 и 7
Телефон: 
042/60 20 41
Дата на вписване: 
07 Септ. 1998 г.