Любомир Никифоров Зарчев (088)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
0
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Забележка: 
Заличен, поради настъпила смърт, считано от 26.07.2012 г.; архивът е предаден на 22.10.2012 г. на нот. Мирослава Димова-Савова, рег. № 621, с район на действие РС - София