Галя Гочева Михалева (087pom)

Помощник-нотариус

Град: 
Стара Загора
Дата на вписване: 
13 Май 2006 г.
Забележка: 
промяна на фамилното име, съгласно решение на СН (протокол № 13/14.11.2015 г.), считано от 14.11.2015 г. Фамилното име се променя от Каракашева на Михалева.
Стойка
Георгиева
Михалева

Нотариус

Район: 
Стара Загора
Град: 
Стара Загора
Адрес: 
ул. Уилям Гладстон 56, ет.2, офис 6
Забележка: 
дата на промяна на адрес: 01.07.2010 г.