Стойка Георгиева Михалева (087)

Нотариус

Район: 
Стара Загора
Град: 
Стара Загора
Пощенски код: 
6000
Адрес: 
ул. Уилям Гладстон 56, ет.2, офис 6
Телефон: 
042/60 17 90
Дата на вписване: 
07 Септ. 1998 г.
Забележка: 
дата на промяна на адрес: 01.07.2010 г.
Галя
Гочева
Михалева

Помощник-нотариус

Град: 
Стара Загора
Забележка: 
промяна на фамилното име, съгласно решение на СН (протокол № 13/14.11.2015 г.), считано от 14.11.2015 г. Фамилното име се променя от Каракашева на Михалева.