Искра Василева Тотева (086)

Нотариус

Район: 
Стара Загора
Град: 
Стара Загора
Пощенски код: 
6000
Адрес: 
ул. Хаджи Димитър Асенов 76, ет. 1, ап. 1
Телефон: 
042 / 62-36-32
Дата на вписване: 
07 Септ. 1998 г.
Ина
Ганчева
Тотева-Дойчева

Помощник-нотариус

Град: 
Стара Загора