Галя Нейкова Дачева (085)

Нотариус

Район: 
Раднево
Град: 
Раднево
Пощенски код: 
6260
Адрес: 
ул. Тачо Даскалов 4
Телефон: 
0417/8 33 60
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.