Цонка Георгиева Велкова (084zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Добрич
Град: 
Добрич
Дата на вписване: 
16 Юни 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 16.06.2018 г. до 16.06.2020 г.
Цветан
Антонов
Иванов

Нотариус

Район: 
Добрич
Град: 
Добрич
Адрес: 
ул. Даме Груев 11-13, ет.2, офис 1