Ваня Георгиева Пеева (082)

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Пощенски код: 
5800
Адрес: 
ул. Ресен 8 А, ет. 1
Телефон: 
064/806 589
Дата на вписване: 
01 Септ. 1998 г.