Христина Жорова Запрянова-Бончева (078zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Дата на вписване: 
11 Юни 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2018 г. до 11.06.2020 г.
Нели
Вълкова
Тончева

Нотариус

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Адрес: 
ул. Иван Вазов 10, ет.1
Забележка: 
дата на промяна на адреса:20.05.2010 г.