Нели Вълкова Тончева (078)

Нотариус

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Пощенски код: 
6300
Адрес: 
ул. Иван Вазов 10, ет.1
Телефон: 
038/62 26 10
Факс: 
038/62 26 10
Дата на вписване: 
11 Септ. 1998 г.
Забележка: 
дата на промяна на адреса:20.05.2010 г.
Христина
Жорова
Запрянова-Бончева

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2018 г. до 11.06.2020 г.