Мира Бориславова Глосова (074)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
15 Ян. 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 15.01.2018 г. до 15.01.2020 г.