Валентина Милчева Механджийска (074)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1142
Адрес: 
бул. Драган Цанков 12-16, ет. 1 офис № 3А
Телефон: 
963 31 83
Факс: 
963 31 72
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.