Веселина Георгиева Гагова (071)

Нотариус

Район: 
Пазарджик
Град: 
Пазарджик
Пощенски код: 
4400
Адрес: 
ул. Константин Величков 11
Телефон: 
034/44 23 99
Дата на вписване: 
04 Септ. 1998 г.