Владимир Благоев Гълъбов (065zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
11 Юни 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2019 г. до 11.06.2021 г.
Стилиян
Йорданов
Тютюнджиев

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
ул. Княз Борис І 85, ет. 1