Стилиян Йорданов Тютюнджиев (065)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
ул. Княз Борис І 85, ет. 1
Телефон: 
981 48 28
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.
Владимир
Благоев
Гълъбов

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2019 г. до 11.06.2021 г.