Красимир Тодоров Катранджиев (064)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1606
Адрес: 
бул. Христо Ботев 1 А
Телефон: 
952 60 86
Факс: 
952 45 10
Дата на вписване: 
01 Септ. 1998 г.
Елена
Василева
Бучкова

Помощник-нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
без право на заместване, до завръщане на титуляра