Емилия Живкова Манчева (060)

Нотариус

Район: 
Пазарджик
Град: 
Пазарджик
Пощенски код: 
0
Дата на вписване: 
04 Септ. 1998 г.
Забележка: 
Починала на 16.04.2010 г. Архивът е предаден на съдия по вписванията Георги Николаев Джунев