Веселина Бойчева Благоева (057)

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Пощенски код: 
4000
Адрес: 
ул. Георги Бенковски 19
Телефон: 
032/62 31 67
Дата на вписване: 
04 Септ. 1998 г.
Маргарита
Петрова
Станчева

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 28.09.2019 г. до 28.09.2021 г.