Нина Генова Добчева-Калчева (036)

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Пощенски код: 
4000
Адрес: 
бул. Шести септември 169, ет. 3, ап. 21
Телефон: 
032/624 272
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Елионора
Кирчева
Узунова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 23.05.2019 г. до 23.05.2021 г.