Елионора Кирчева Узунова (036)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Дата на вписване: 
23 Май 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 23.05.2019 г. до 23.05.2021 г.
Нина
Генова
Добчева-Калчева

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Адрес: 
бул. Шести септември 169, ет. 3, ап. 21