Иво Иванов Болоджев (034)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
17 Февр. 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 17.02.2018 г. до 17.02.2020 г.
Анушка
Стоянова
Златанова-Илчева

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
ул. Милин Камък 21, ет. 1