Теодора Димчева Вуцова (033)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1113
Адрес: 
бул. Драган Цанков № 36 в сградата на СТЦ „Интерпред”, офис 102 А
Телефон: 
971 58 15
Факс: 
971 58 16
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Славея
Георгиева
Маркова-Кирилова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 19.12.2018 г. до 19.12.2020 г.