Славея Георгиева Маркова-Кирилова (033)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
19 Дек. 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 19.12.2018 г. до 19.12.2020 г.
Теодора
Димчева
Вуцова

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
бул. Драган Цанков № 36 в сградата на СТЦ „Интерпред”, офис 102 А