Анжелина Павлова Мавродиева (032)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
30 Дек. 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.12.2017 г. до 30.12.2019 г.