Ива Иванова Алексова (031)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
29 Май 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 29.05.2019 г. до 29.05.2021 г.
Антони
Велков
Гетов

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1