Тихомир Митков Генчев (030zm)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
30 Май 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.05.2018 г. до 30.05.2020 г.
Цветанка
Петкова
Симеонова-Николова

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
ул. Владайска 8