Цветанка Петкова Симеонова-Николова (030)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1606
Адрес: 
ул. Владайска 8
Телефон: 
952 29 49
Факс: 
952 05 52
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Тихомир
Митков
Генчев

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.05.2018 г. до 30.05.2020 г.