Светла Борисова Григорова (027)

Нотариус

Район: 
Враца
Град: 
Враца
Пощенски код: 
3000
Адрес: 
ул. Христо Ботев 19 А, ет. 2
Телефон: 
092/66 02 43
Дата на вписване: 
15 Септ. 1998 г.
Мария
Василева
Каменова

Помощник-нотариус

Район: 
Враца
Град: 
Враца
Забележка: 
без право на заместване