Антоанета Калинова Грозева (020)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Дата на вписване: 
13 Юли 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 13.07.2019 г. до 13.07.2021 г.
Калин
Николов
Димитров

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Адрес: 
ул. Алеко Константинов бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2