Янчо Димитров Несторов (011)

Нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Пощенски код: 
9000
Адрес: 
ул. Мария Луиза 4
Телефон: 
052/607825
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Галина
Тодорова
Стефанова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Забележка: 
ЛС-08-129/10.12.2007 г.,вписана на 14.12.2007 г., Срок на заместване 2 (две) години, считано от 08.12.2018 г. до 08.12.2020 г. В отпуск поради бременност и раждане, считано от 10.06.2017 г.(решение на СН Протокол № 5/10.06.2017 г.). Завръщане от отпуск поради бременност и раждане, считано от 01...