Галина Тодорова Стефанова (011)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Дата на вписване: 
08 Дек. 2018 г.
Забележка: 
ЛС-08-129/10.12.2007 г.,вписана на 14.12.2007 г., Срок на заместване 2 (две) години, считано от 08.12.2018 г. до 08.12.2020 г. В отпуск поради бременност и раждане, считано от 10.06.2017 г.(решение на СН Протокол № 5/10.06.2017 г.). Завръщане от отпуск поради бременност и раждане, считано от 01.01.2018 г. (решение на СН Протокол № 8/25.10.2017 г.).
Янчо
Димитров
Несторов

Нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. Мария Луиза 4