Елисавета Георгиева Митова (010p)

Помощник-нотариус

Град: 
Бяла Слатина
Дата на вписване: 
08 Дек. 2013 г.
Анелия
Петрова
Карабенчева

Нотариус

Район: 
Бяла Слатина
Град: 
Бяла Слатина
Адрес: 
ул. Климент Охридски № 23, етаж 1