Анелия Манева Първовска (009)

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Пощенски код: 
5800
Адрес: 
ул. Ресен 15, ет. 2
Телефон: 
064/80 67 98
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Лидия
Трифонова
Бързева-Ангелова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 24.06.2018 г. до 24.06.2020 г.