Яна Стефанова Лазарчовска (008zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Дата на вписване: 
21 Дек. 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 21.12.2017 г. до 21.12.2019 г.
Диана
Радева
Иванова

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Адрес: 
ул. Цар Симеон 22В, ет. 1