Веселина Иванова Иванова (007zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Дата на вписване: 
11 Ян. 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.01.2018 г. до 11.01.2020 г.
Иван
Асенов
Иванов

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Адрес: 
ул. Бъкстон 5, офис № 15